کاربرد پلیمر در صنعت ساختمان سازی RBS

 کاربرد پلیمر در صنعت ساختمان سازی RBS مهمترین بخش سیستم RBS استفاده از قالبهای پلیمری U-pvc میباشد. به دلیل خاصیت ذاتی U.PVC که می‌تواند با انواع تعدیل کننده ها(Modifiers)و افزودنی‌ها(Additives) مخلوط شود، این ماده پاسخگوی نیاز تولید در زمینه‌های مختلف هست . وینیل به طور کلی مستحکم، پایدار و مقاوم به رطوبت،‌ خوردگی و پوسیدگی و ساییدگی …

کاربرد پلیمر در صنعت ساختمان سازی RBS ادامه »