کاربرد پلیمر در صنعت ساختمان سازی RBS

مهمترین بخش سیستم RBS استفاده از قالبهای پلیمری U-pvc میباشد. به دلیل خاصیت ذاتی U.PVC که می‌تواند با انواع تعدیل کننده ها(Modifiers)و افزودنی‌ها(Additives) مخلوط شود، این ماده پاسخگوی نیاز تولید در زمینه‌های مختلف هست .

وینیل به طور کلی مستحکم، پایدار و مقاوم به رطوبت،‌ خوردگی و پوسیدگی و ساییدگی می‌باشد، غیرسمی و از لحاظ حرارتی و الکتریکی عایق می‌باشد .در برابر آتش پایداری بالایی دارد.

U.PVC می‌تواند در انواع رنگها تولید شود. و در نهایت اینکه محصولات ساختمانیU.PVC نسبت به سایر مواد سبکتر می‌باشند. خاصیت عایق حرارتی خوب آن باعث می‌شود که اتلاف انرژی تا حد زیادی کم شود از جهاتی به راحتی تمیز می‌شود. طول عمر آن بیش از 100 سال همچنین U.PVC به تمام مسائل ایمنی و سلامتی پاسخ مثبت داده است

چه موادی  و چرا در  تکنولوژی    RBSاستفاده میشود ؟

آنتی میکروب‌ها:

از تخریبات ناشی از میکروب‌ها جلو گیری می‌کنند.

آنتی اکسیدان‌ها:

از تخریب اکسیدی جلوگیری می‌کنند.

عامل آنتی استاتیک:

از ایجاد الکتریسیته ساکن اضافی جلوگیری می‌کند.

رنگ دهنده‌ها:  

باعث ایجاد رنگ‌های مختلف می‌شود.

تاخیر انداز اشتعال :

نرخ اشتعال و پتانسیل ایجاد اشتعال را کاهش می‌دهد.

پایدار کننده حرارتی:

تخریبات حرارتی در دماهای بالا را کاهش می‌دهد از طرفی مقاومت به نور، آب و هوای مختلف داده و خواص فیزیکی را افزایش می‌دهد.

اصلاح کننده ضربه:

 مقاومت به ضربه را بهبود بخشیده.

پایدارکننده UV:

تخریبات نوری (حاصل از اشعه‌ماورای بنفش) را کاهش می‌دهد 

 استحکام و سبکی :

مقاومت U.PVC به خراش و ساییدگی، سبکی، استحکام مکانیکی امتیازهایی هستند که استفاده از آن را در سیستم ساختمان و سازه‌های RBS  بسیار مطلوب می‌کند

پایداری:

U.PVC به آب و هواهای مختلف، خوردگی، پوسیدگی‌های شیمیایی، شوک و ساییدگی مقاوم است و به همین دلیل برای تولید محصولاتی که در خارج از ساختمان استفاده می‌شوند و نیز مواردی که عمر طولانی محصول مورد نظر است مناسب هستند عمر تخمین زده شده بیش از ۱۰۰ سال بوده.

اثرات محیطی:

 در طی آزمایش‌های مختلف اثرات که U.PVC بر محیط می‌گذارد نسبت به سایر مواد مورد استفاده بسیار کم و شاید در حد مناسب باشد. هنگام تولید خود ماده PVC و نیز در هنگام تولید محصول نهایی انرژی کمی مصرف می‌شود

نصب راحت: 

U.PVC می‌تواند به راحتی به انواع روش‌ها بریده شود، شکل داده شود، جوش و یا متصل گردد.

بازیافت:

 امکانات زیادی وجود دارد که لوله‌ها، پروفیل‌های پنجره و کف پوش‌های U.PVC پس از عمر مفید خود باز یافت شوند

عایق بودن:

U.PVC جریان الکتریسیته را از خود عبور نمی‌دهد به همین دلیل ماده مناسبی در ساخت rbs wall عایق می‌باشد