اهداف مجتمع صنعتی پارس رویان

هدف اصلی ما دستیابی به بازده قابل ملاحظه‌ای برای کشور با دیدگاه مسئولانه به کارگران؛ سرمایه های ملی؛ محیط زیست و استاندارد سازی ساختمان در سطح جهانی بوده است ما به توسعهپایدار متعهد هستیم زیرا معتقدیم برای موفقیت بلند مدت ما حیاتی است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از تکنولوژی پلیمری روز دنیا واهمیت به کارگیری آن برای محیط زیست ؛ حفاظت از منابع مادی ؛ توسعه کشور؛ کارایی اثربخش و بهبود کیفیت دراستفاده بهینه از منابع را انجام می‌دهیم و به حفظ آن ایمان داریم.معتقد هستیم نسلهای آینده باید نیازهای خود را از منابع طبیعی برآورده نمایند.

تاریخچه

برای اولین بارسیستم ساختمان سازی RBS با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی پلیمرتوسط بزرگترین و قدیمی ترین شرکت پلیمری در جهان به نام Royal Building system تولید و ابداع شد و به صورت انحصاری اقدام به فعالیت نمود.شرکت پارس رویان با خرید دانش فنی و تکنولوژی سیستم پیشرفته RBSاز شرکت Royal Building system به عنوان اولین و تنها شرکت دارای تکنولوژی ساختمان سازی RBSدر خاورمیانه و همچنین دومین از میان 4 کشور صاحب تکنولوژی در جهان می باشد. با توجه به استقبال وحمایت بیش از ۶۰ کشور دنیا از تکنولوژی پیشرفته ساختمان سازی RBS به عنوان ساختمان های دوستدار محیط زیست، پایدار Zero ENERGY این تکنولوژی از جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان سازی در جهان برخوردار گردیده