ساختمان های مسکونی

:مزایای استفاده دیوار های آر بی اس در ساختمان های مسکونی

نگهداری کم حتی در شدید ترین شرایط

سیستم ماژولار آن به راحتی با هر طرحی سازگار است

دارای ویژگی آگوستیک برای محیط های شلوغ

آدرس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان عباسپور، کوچه جهان آرا، پلاک 3، واحد 1

دفتر کارخانه :

شماره های تماس: 09128090366 | 09102828171

آدرس الکترونیکی: cmo@rbsiran.com