ساختمان های بیمارستانی

:مزایای استفاده از دیوار های آر بی اس در ساختمان های بیمارستانی

مقاوم در برابر محصولات شیمیایی و خورنده

ضد حریق و عایق حرارت و صوت

دفع کننده میکرو ارگانیسم های موجود در فرآیند های بسیار حساس

آدرس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان عباسپور، کوچه جهان آرا، پلاک 3، واحد 1

دفتر کارخانه :

شماره های تماس: 09128090366 | 09102828171

آدرس الکترونیکی: cmo@rbsiran.com